• L’Institut Català de la Salut, amb la voluntat de potenciar els processos d’aprenentatge dels seus professionals en entorns virtuals, disposa d'un Campus virtual amb els dissenys pedagògics i els mitjans didàctics més adequats per a les activitats formatives en aquest entorn.

    En aquesta plataforma trobaràs els cursos en format virtual previstos al pla de formació del teu hospital, direcció d’atenció primària o Centre Corporatiu, en què t’hagis matriculat. De forma progressiva, també podràs disposar de recursos i enllaços d’interès relacionats amb l’aprenentatge virtual (vg. el bloc Recursos).

    Totes les persones que treballen a l’ICS tenen accés al Campus virtual des del menú principal del Sistema de gestió de recursos humans (SGRH), amb la qual cosa no cal cap usuari específic ni contrasenya per accedir-hi. És convenient que t’hi familiaritzis abans d’iniciar la primera acció formativa amb la Guia d'ajuda per a l'alumne. També és molt important que llegeixis la guia de navegació, en aquells cursos on consti, i el Pla docent de cada curs abans de començar-lo.

Important

Has entrat com a visitant perquè encara no has estat matriculat a cap curs. Quan estiguis matriculat a una acció formativa accediràs com a alumne al campus del teu Hospital o Àmbit d'Atenció Primària.

Omet notícies del lloc

Notícies del lloc

Imatge Campus Virtual ICS
Publicació video conferència Viure amb humor
per Campus Virtual ICS - dijous, 26 maig 2016, 14:10
 

Ja pots accedir al vídeo de la Conferència del periodista Carles Capdevila Viure amb humor.

Aquesta conferència va tenir lloc al Centre Corporatiu de l'ICS en el marc de la Setmana de la seguretat i la salut en el treball 2016.

El trobaràs als Recursos de la pàgina principal del Campus virtual.

 


© Institut Català de Salut

|
|

aaa